Hovedavtalene

Hovedavtalene mellom Spekter og hovedorganisasjonene er selve grunnmuren i partssamarbeidet, og omfatter bestemmelser om forhandlingsordning, samarbeid og tillitsvalgte.

A2 avtalene

I helseforetakene inngås det i tillegg til hovedavtalen også sentrale forbundsvise avtaler med forbund i LO, YS, Unio og Spekter-Helse. Avtalene kan sammenlignes her.

Utvikling i forbundsvise avtaler over tid

Lurer du på hva som har endret seg i avtalene over tid? Vi har lagt noen av de viktigste avtalene med endringer over tid her.

Innledning

Velg en eller flere hovedorganisasjoner:

LO YS SAN Unio Akademikerne

Velg en eller flere organisasjoner:

Delta Ergoterapeuter Fagforbundet NSF Norsk fysioterapeutforbund

Gjeldende avtaletekst vises i sort. Tekst fra tidligere år, er uthevet med ødt, markert med årstall.

Avtaleverktøy

tips
print